วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ บังอร  กรรณศร     ชื่อเล่น   พลอย
หมู่ 1  เอกประถมศึกษา
คติประจำใจ  เรียนๆโดดๆครูไม่โกรธโดดเลย
ภูมิลำเนา  จังหวัดราชบุรี